Stopky

Stopky / Stopwatch
Zastavia sa o (stops at)
Odpocitavanie (countdown)
Spustia sa o (starts at)