Data
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Statistika Hodnota
Sucet
Sucet druhych mocnin
Priemer
Standardna deviacia
Standardna chyba
V pravej casti tabulky vyplnte datove udaje. Pri vlozeni cisla mimo rozsah, budete na to upozorneny. Pocas vkladania udajov sa priebezne aktualizuje statisticka tabulka.