STAVOVY RIADOK (3)

ID
Nazov / Name:
Popis / Description:
Dlzka / Length:
Testovane pod / Tested under:

 

059
p059.html / p059.zip
Zmena textu v stavovom riadku po prejdeni na odkaz
592b
NN 4.04, IE 4.0

UKAZKA / CLICK HERE

Zdrojovy tvar / Source code:

<html> <head> <title> JavaScript DESTINATION - P059 </title> <script> <!-- function writemsg(msg) { status = msg; } // --> </script> </head> <body> <a href="p059.html" onMouseOver="writemsg('Priklad c.1'); return true;">ABCD</a> <a href="p059.html" onMouseOver="writemsg('Priklad c.2'); return true;">EFGH</a> <a href="p059.html" onMouseOver="writemsg('Priklad c.3'); return true;">IJKL</a> <a href="p059.html" onMouseOver="writemsg('Priklad c.4'); return true;">MNOP</a> <a href="p059.html" onMouseOver="writemsg('Priklad c.5'); return true;">QRST</a> </body> </html>
[ Navrat / BACK ]