Prosim navstivte nasho sponzora.
Prosim navstivte nasho sponzora

[ Index | Úvod | Príručka | Príklady | Ohlasy | Hitparáda | Pridanie | Informácie | Novinky | E-mail ]

JavaScript v príkladoch
HLAVNÉ ROZDELENIE


Čas a dátum (aktuálny čas, hodinky, kalendár, stopky, dátum, výpočty...)
Cookie (počítanie počtu návštev, virtuálny obchod, bránič prístupov...)
Elektronická pošta (odosielanie pošty, dotazníka...)
Farby (rôznofarebné výpisy, meniaca sa farba pozadia, farebné prechody...)
Formuláre (pohybujúci sa text, kontrola vložených údajov, pull-down menu...)
Matematika (grafy, funkcie, výpočty, prevody, šifrovanie, náhodné čísla, kalkulačky...)
Navigácia (heslovaný prístup, pull-down výber, hyperlinkové odkazy...)
Obrázky (animácie, billboard, náhodné zobrazovania...)
Okná (operácie s oknami, výstražné okná...)
Premenné prehliadača (zisťovanie používaného prehliadača stránok, plug-in detekcia...)
Rôzne (zdrojový text, prezentačné prvky, tel. zoznam, screensaver...)
Stavový riadok (posun textu, čas...)
Vrstvy (animácie, prekrývacie efetky...) NN 4.0
Zábava (spoločenské hry, formátovanie pevného disku, generátor neslušných výrazov...)

NEW - nový skript
NN / IE- skript beží len pod Netscapom / Internet Explorerom


ČAS A DÁTUM

Aktuálny čas vo formulárovom riadku
Aktuálny čas vo formulárovom riadku (tik/tak)
Digitálne hodinky bez aktualizácie časuNN
Digitálne hodinky s aktualizáciou času aj s možnosťou pozastavenia
Kalendár pre aktuálny mesiac
Kalendár pre aktuálny mesiac (2) NEW
Počítanie času od stlačenia tlačítka
Stopky
Stopky so zabudovaným odpočítavaním
Vygenerovanie odkazu s aktuálnym dátumom NEW
Vypísanie aktuálneho dátumu
Vypísanie aktuálneho dátumu a času v detailnej forme NN
Vypísanie poslednej zmeny dokumentu (1)
Vypísanie poslednej zmeny dokumentu (2)
Výpočet počtu dní, hodín a minút, ktoré nás delia od určitého dátumu
Výpočet počtu dní, ktoré uplynú pred vloženým dátumom
Vypočítava koľko času zostáva do roku 2000
Znovunačítanie stránky po uplynutí stanovenej doby
Zobrazenie času v stavovom riadku prehliadača
Zobrazenie obrázku prislúchajúcemu aktuálnemu dňu v týždni
Zobrazenie pozdravu v závislosti na čase NN


COOKIE

Bránič prístupu na stránky
Manipulácia s cookie (prečítanie/uloženie)
Oznámenie o aktualizácií stránky od poslednej návštevy
Počítanie počtu návštev jednotlivca na stránke
Počítanie počtu návštev jednotlivca na stránke podla mena
Prečítanie obsahu cookie
Uloženie obsahu cookie
Virtuálny obchod


ELEKTRONICKÁ POŠTA

Odoslanie dotazníka e-mailom
Poslanie e-mailu 2 ľuďom naraz (1) NN
Poslanie e-mailu 2 ľuďom naraz (2) NN
Poslanie e-mailu 3 ľuďom naraz
Poslanie e-mailu bez stlačenia tlačítka
Zaslanie formulárových údajov e-mailom
Zaslanie formulárových údajov e-mailom a presmerovanie na inú stránkuNN


FARBY

Pozadie
Náhodné nastavenie farieb pozadia a farby písma
Prechody farieb po stlačení tlačítka
Stmavovací prechod pozadia medzi viacerými farbami NN
Stmavovací prechod pozadia z čiernej farby na bielu
Stmavovací prechod pozadia z čiernej farby na bielu a naopak
Zmena farby pozadia po stlačení tlačítka
Zmena farby pozadia užívateľom vo formulárovom riadku

Rôzne
Farebný prechod cez pol obrazovky
Rôznofarebné efekty po okrajoch stránky NN

Text
Vypísanie textu dúhovými farbami (1)
Vypísanie textu dúhovými farbami (2)


FORMULÁRE

Formulárový riadok
Aktuálny čas vo formulárovom riadku
Aktuálny čas vo formulárovom riadku (tik/tak)
Kontrola zadaného dátumu
Overenie zápisu PSČ kódu do formulárového riadku
Označenie textu vo formulárovom riadku po stlačení tlačítka
Popis odkazov vo formulárovom riadku
Vypísanie vloženého textu z formulárového riadku do okna
Zmena farby pozadia užívateľom vo formulárovom riadku
Zmena vloženého textu vo formulárovom riadku

Odoslanie dotazníka
Odoslanie dotazníka e-mailom
Zaslanie formulárových údajov e-mailom
Zaslanie formulárových údajov e-mailom a presmerovanie na inú stránku NN

Pohybujúci sa text
Bežiaci text vo formulárovom poli
Posun textu na formulárovom tlačítku
Posun textu na formulárovom tlačítku s možnosťou odskoku na rôzne stránky
Vypisovanie reklamných nápisov vo formulárovom riadku
Vypisovanie textu vo formulárovom riadku znak po znaku

Rôzne
Vybratie položky z pull-down menu bez nutnosti potvrdiť tlačítkom
Vybratie položky z pull-down menu bez nutnosti potvrdiť tlačítkom (frame verzia) NEW


MATEMATIKA

Grafy a funkcie
Farebný stĺpcový graf (1)
Farebný stĺpcový graf (2)
Nakreslenie grafov základných funkcí NN
Textový graf NN

Kalkulácie a počty
Dokonalá kalkulačka
Grafická kalkulačka (1)
Grafická kalkulačka (2)
Jednoduchá kalkulačka (1)
Jednoduchá kalkulačka (2)
Jednoduchý počtár
Kalkulačka pre fyzikov
Počítanie uplynulého času od udaného dátumu narodenia
Vedecká kalkulačka
Vykreslenie fraktálov
Výpoceť faktoriálu
Zobrazenie kalendára na požadovaný mesiac v roku
Zobrazenie kalendára pre aktuálny mesiac
Zobrazenie Kalendára pre aktuálny mesiac (2) NEW

Náhodné čísla
Generátor náhodných čísel
Náhodné vybratie čísel lotérie
Náhodné vybratie čísel lotérie po udaní podmienok

Prevody jednotiek
Prevod medzi arabskými a rímskymi číslicami
Prevody medzi rôznymi metrickými jednotkami
Prevod z km na míle a naopak

Šifrovanie
Šifrovanie vloženého textu aditívnou šifrou
Šifrovanie vloženého textu podla zadanej aditívnej šifry

Rôzne
Generovanie za sebou idúcich čísel
Určenie odporov z farebného pásika
Zobrazenie aktuálnej fázy mesiaca (1) NN
Zobrazenie aktuálnej fázy mesiaca (2)


NAVIGÁCIA

Back/Forward/History/Reload
Možnosť odskočiť na 10 predošle navštívených stránok
Posun vpred, vzad a znovunačítanie stránky
Prechod na nasledujúcu stránku s opýtaním pri stlačeni tlačítka

Heslovaný prístup
Podľa zadaného hesla presmeruje používateľa na stránku (1)
Podľa zadaného hesla presmeruje používateľa na stránku (šifrovanie)

Hyperlinkové odkazy
Nútené kliknutie na stránku sponzora NEW
Zmena farby hyperlinkového odkazu (onmouseover) IE
Zvyrazňovač hyperlinkového odkazu (onmouseover)

Pull Down výber
Presmerovanie na stránku po vybratí položky z pull-down menu bez tlačítka
Presmerovanie na stránku po vybratí položky z pull-down menu cez tlačítko

Rôzne
Navigačný obdĺžnik s 3 cielmi
Presmerovanie na optimalizovanú stránku
Skrolovač pozadia bez použitia šípiek
Vygenerovanie náhodného odkazu


OBRÁZKY

Animácia obrázku po časti krivky
Loptičky, ktoré sa odrážajú po obrazovke NN
Meniaca sa reklamná plocha /BILLBOARD/
Náhodné zobrazenie klikateľného meniaceho sa reklamného pásika
Náhodné zobrazovanie obrázkov
Nakreslenie trojuholníkového objektu
Otáčanie 4 obrázkov po kruhovej dráhe NN
Ukázaním myši na obrázok, začne sa animovať
Tvár, ktorá sa mení v závislosti od kurzora myši
Zámena obrázkov pri prejdení ukazovateľom myši
Zobrazenie obrázku prislúchajúcemu aktuálnemu dňu v týždni


OKNÁ

Otvorenie nového okna prezerača po odkliknutí odkazu
Otvorenie nového okna prezerača po stlačení tlačítka
Otvorenie okna na celú/časť obrazovky
NN
Otvorenie vlastného výstražného okna NN
Výstražné okno po odkliknutí odkazu
Výstražné okno po stlačení tlačítka
Vytvorenie dodatočného okna upozorňujúceho na dlhšie nahrávanie stránky
Zatváranie a otváranie okien


PREMENNÉ PREHLIADAČA

Výpisinštalovaných plug-in modulov NN
Zistenie verzie a kódového označenia prezerača
Zistenie prítomnosti plug-in modulu FutureSplash NN
Zistenie z akej stránky prišiel užívateľ NN


ROZNE

Práca so zdrojovým textom
Generátor jednoduchých skriptov
NN
Generátor zdrojového tvaru stránky NN
JavaScript kompiler
JavaScript konzola
Vypísanie zdrojového textu HTML dokumentu NN

Prezentačné prvky
Efektná prezentácia rôznych správ NN
Elektronické noviny - informačný display NN 3.0 & IE
Jednoduché riešenie prezentácie
Posun textu v hornom rámci stránky
SlideShow efekt NN
SlideShow efekt (2)
Textový titulkovač NN
Zobrazenie textu písmeno po písmene NN

Ostatné
Načítanie 2 rámcov naraz po odkliknutí odkazu
Obrátenie vloženého textu naopak
Ovládanie parametrov Javy
Pohybujúca sa bodka
Prevádza zadaný text na malé a veľké písmená
Prezeranie vizitiek
Reklamná tabuľa s pohybujúcim sa textom
Screensaver - Akvárium NN
Telefónny zoznam
Virtuálny obchod
Vyhľadanie zadaného textu v aktuálnom dokumente NN
Vyhľadávanie informacii v 4 vyhľadávačoch naraz pomocou rámcov NN
Vypísanie náhodných citácií
Zobrazenie tipu podľa dňa


STAVOVÝ RIADOK

Postupne vypisovanie riadkov textu v stavovom riadku prezerača
Posun textu v stavovom riadku prezerača (1)
Posun textu v stavovom riadku prezerača (2)
Posun textu v stavovom riadku prezerača (3)
Posun textu v stavovom riadku prezerača (4)
Posun textu v stavovom riadku prezerača (5)
Posun textu v stavovom riadku prezerača (6) NN
Zmena textu v stavovom riadku po jeho zadaní užívateľom
Zmena textu v stavovom riadku po prejdení na odkaz
Zmena textu v stavovom riadku po zadaní užívateľom a stlačení tlačítka
Zobrazenie času v stavovom riadku prehliadača


VRSTVY

Hry
Art Run
Fastest Lap
Hard Block
JS Falcon
Mario 2
Ping-Pong
Ridge Layer
Space Fire

Rôzne
Animácia listu papiera
Efektná prezentácia rôznych správ
Krátka demonštrácia využitia vrstiev
Loptičky, ktoré sa odražajú po obrazovke
Otáčanie 4 obrázkov po kruhovej dráhe
Plávajuca ryba
Plávajuce rybičky
Posúvajúce sa guličky
Presun textu po obrazovke spolu s mazaním
Screensaver - Akvárium
Šikmý posun textu
Šikovné riešenie Pull-Down menu
Vytvorenie tieňa okolo textu
Zaujímavé riešenie výberového menu
Zobrazenie textu písmeno po písmene
Zobrazenie tipu podľa dňa


ZÁBAVA

Hry
Art Run NN
Connect 4 NN
Face Game
Fastest Lap NN
Hádanie cisel (1)
Hádanie cisel (2)
Hangman (hádanie slov)
Hard Block NN
Jednoruký bandita (1)
Jednoruký bandita (2)
JS Falcon NN
Krížovka (anglická)
Mario 2 NN
Míny (MineSweeper)
Odoberanie zápaliek (1)
Odoberanie zápaliek (2)
Pacman
Pexeso
Ping-Pong NN
Piškvorky NEW
Puzzle (skladanie obrázkov) NN
Ridge Layer NN
Simulácia hry Life
Space Fire NN
Super Mario NN
Teraz! IE
Tetris NN
Usporiadavanie čísel

Rôzne
Formátovanie pevného disku
Generátor neslušných výrazov /anglická verzia/


[ Index | Úvod | Príručka | Príklady | Ohlasy | Hitparáda | Pridanie | Informácie | Novinky | E-mail ]